Maatschappelijk Werk

Maatschappelijk werker?

Als maatschappelijk werker ben je professioneel bezig met individuele dienstverlening. Om zeer uiteenlopende redenen kunnen mensen in een moeilijke situatie terecht komen.

Je stimuleert clienten om zelf inzicht te krijgen in hun problematiek en om zelf naar oplossingen te zoeken. Je werkt mee aan hun emancipatie en empowerment. Je luistert, je kadert de hulpvraag en je begeleidt de cliënt op een deskundige manier.

Maatschappelijk werk steunt op een groot respect voor de persoon die hulp vraagt. Regelmatig zal je bemiddelen met hulpverleners, voorzieningen, overheidsinstanties, werkgevers.

Maatschappelijk werk spreekt al jouw sociale vaardigheden aan.

Naast de individuele hulpverlening is er ook het structurele luik: je signaleert ongelijke kansen en onrechtvaardigheden in de maatschappij en je werkt mee aan maatschappelijke veranderingen.

Je bent geïnteresseerd in mensen, je wil met en voor mensen werken, in het hart van de maatschappij.

Waar kom je terecht als maatschappelijk werker?

Het werkterrein is ruim en uiteenlopend. Je werkt onder meer in:

  • de bijzondere jeugdzorg
  • buurt- en wijkwerkingen
  • scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
  • gevangenissen
  • de gezondheidszorg
  • OCMW’s
  • Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Coördinator: Barbara Hendrickx (barbara.hendrickx@ucll.be)

Opleidingsprogramma

ModulesLestijden
ALGEMENE ONDERBOUW

Sociologische vraagstukken

40

Psychologische vraagstukken

40

Sociaaleconomische vraagstukken

40

Filosofische en ethische vraagstukken

40

Organisatieleer

60

MAATSCHAPPELIJK WERK

Maatschappelijk werker als beroep

40

Sociale instituties en de verzorgingsstaat

40

Sociaalwetenschappelijk onderzoek

40

Biologische basis van het menselijk gedrag

40

Sociaal recht

40

Oriëntatie op democratie en rechtstaat

40

Sociaaljuridische hulpverlening

40

Psychosociale hulpverlening

80

Persoonsgecentreerd werken

60

Structuurgericht werken

60

Systeemgericht werken

60

VAARDIGHEDEN

Communicatieve vaardigheden

40

Samenwerkingsvaardigheden

40

Sociaal-agogische vaardigheden

40

Schriftelijke communicatie 1 en 2

80
WERKPLEKLEREN

Supervisie beroepspraktijk 750 uur - individuele en groepssupervisie

 

Afstudeerproject

 

Tijdens de opleiding volg je nog 1 keuzemodule.